top of page

ĐẶT HÀNG & THANH TOÁN

Quy trình đặt hàng & thanh toán

Đối với khách hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Qui trình và phương thức đặt cọc:

 • Khách hàng vui lòng đặt cọc trước 60% tổng giá trị đơn hàng để Hè tiến hành đặt vải và gia công sản phẩm

 • Hình thức đặt cọc:

- Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản/quẹt thẻ đối với khách hàng đến showroom.

- Chuyển khoản hoặc quẹt thẻ qua link Mpos đối với khách hàng mua online.

 • Thời gian gia công sẽ được tính từ ngày đặt cọc: 10-15 ngày đối với chất liệu xuất xứ Indonesia, 25 ngày đối với chất liệu xuất xứ Bỉ.

 

2. Qui trình và phương thức thanh toán phần còn lại:

Khi sản phẩm hoàn thiện, Hè sẽ liên hệ với khách hàng trước để xác nhận giờ giao cụ thể và phương thức thanh toán, khách hàng có thể chọn các phương thức thanh toán sau:

 • Thanh toán bằng tiền mặt:

- Khách hàng chuẩn bị tiền mặt khi nhận sản phẩm, Hè chỉ giao sản phẩm sau khi nhân viên giao hàng đã nhận đủ phần thanh toán bằng tiền mặt.

- Nhân viên giao hàng sẽ không giao sản phẩm khi chưa hoàn tất thanh toán bằng tiền mặt.

- Trong trường hợp này, khách sẽ chịu mọi chi phí phát sinh như: phí vận chuyển, phí bốc dỡ hàng hoá cho lần giao tiếp theo.

 • Thanh toán chuyển khoản:

- Khách hàng vui lòng hoàn tất việc thanh toán ngay khi nhận hàng và kiểm tra. Hè chỉ giao sản phẩm sau khi bộ phận kế toán đã nhận đủ phần thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

- Hè sẽ không giao sản phẩm khi chưa hoàn tất thanh toán chuyển khoản.

- Trong trường hợp này, Hè không chịu trách nhiệm nếu làm trễ lịch nhận hàng của khách.

 • Thanh toán cà thẻ:

- Khách hàng vui lòng đến cửa hàng hoặc cà thẻ qua link online để hoàn tất việc thanh toán trước 2 ngày làm việc để Hè lên kế hoạch giao hàng theo đúng lịch trình đơn hàng.

- Khi bạn xác nhận sẽ thanh toán cà thẻ tại Hè, Hè sẽ không giao sản phẩm khi chưa hoàn tất quá trình thanh toán tại cửa hàng.

- Bạn vui lòng liên hệ với Hè nếu muốn thay đổi hình thức thanh toán thành: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trong trường hợp không nhận được phản hồi nào, Hè không chịu trách nhiệm nếu làm trễ lịch nhận hàng của khách.

Đối với khách hàng ở ngoài Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Qui trình và phương thức đặt cọc:

 • Khách hàng vui lòng đặt cọc trước 60% tổng giá trị đơn hàng để Hè tiến hành đặt vải và gia công sản phẩm

 • Hình thức đặt cọc:

- Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản/quẹt thẻ đối với khách hàng đến showroom.

- Chuyển khoản hoặc quẹt thẻ qua link Mpos đối với khách hàng mua online.

 • Thời gian gia công sẽ được tính từ ngày đặt cọc: 10-15 ngày đối với chất liệu xuất xứ Indo, 25 ngày đối với chất liệu xuất xứ Bỉ.

 

2. Qui trình và phương thức thanh toán phần còn lại:

 • Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc cà thẻ online:

- (Đối với khách hàng nhận hàng từ Hè thông qua chành xe vận chuyển, dịch vụ bên thứ 3; Khách hàng đang ở nước ngoài, nhờ người nhận hộ)

- Khi sản phẩm hoàn thiện, Hè sẽ gửi hình ảnh và clip tổng thể cũng như chi tiết của sản phẩm để khách hàng kiểm tra, sau khi kiểm tra sản phẩm, khách hàng vui lòng thực hiện thanh toán phần còn lại.

- Khách hàng vui lòng hoàn tất việc thanh toán trước 2 ngày làm việc để Hè lên kế hoạch giao hàng theo đúng lịch trình đơn hàng. 

- Hè sẽ không giao sản phẩm khi chưa hoàn tất thanh toán chuyển khoản hoặc cà thẻ online.

- Trong trường hợp này, Hè không chịu trách nhiệm nếu làm trễ lịch nhận hàng của khách.

 •  Thanh toán cà thẻ tại showroom Hè:

- (Đối với khách hàng ngoại thành đến cửa hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi giao)

- Khách hàng vui lòng đến cửa hàng để hoàn tất việc thanh toán trước 2 ngày làm việc để Hè lên kế hoạch giao hàng theo đúng lịch trình đơn hàng.

- Khi bạn xác nhận sẽ thanh toán cà thẻ tại Hè, Hè sẽ không giao sản phẩm khi chưa hoàn tất quá trình thanh toán tại cửa hàng.

- Bạn vui lòng liên hệ với Hè nếu muốn thay đổi hình thức thanh toán thành: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trong trường hợp không nhận được phản hồi nào, Hè không chịu trách nhiệm nếu làm trễ lịch nhận hàng của khách.

Phương thức thanh toán

 • Thẻ ATM/Credit/Debit.

 • Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.

Payment Methods
bottom of page